Sprawdziany i kartkówki
Data Temat
2007-10-03 13:37 Sprzawdzian z Chemii 17.10.2007
2007-10-03 13:36 Sprawdzian z fizyki 18.10.2007
2007-10-03 13:35 Sprawdzian z geografi 9.10.2007
2007-09-19 12:21 Sprawdzian z biologii(2.10.2007) Przesunięty na 10.10